/commercial

/komercyjne

/komercyjne

/komercyjne

/komercyjne

Projekt recepcji dla firmy Linklaters

/Recepcja Linklaters Warsaw
Projekt: 2014

Hol w BWBC Warsaw

/Projekt Holu Bitwy Warszawskiej Business Center
Projekt: 2014

Projekt Stoiska Bear EYEWEAR

/Projekt stoiska BEAR EYEWEAR na targach w Paryżu
Projekt: 2019 / Realizacja: 2020

Projekt strefy wesjścia sklepu CAMERO w Lublinie

/Sklep CAMERO w Lublinie
Projekt: 2019 / Realizacja: 2020

Lodowisko Perła w Lublinie

/Iluminacja Lodowiska Perła w Lublinie
Projekt: 2018 / Realizacja: 2019

Commercial interior design

The scope of services of the Kael design office does not end with interior design and residential buildings - apartments, houses and flats. We also design and arrange commercial and service interiors.

Our projects are always tailored to the individual needs of the client, and in the case of commercial interiors - the nature of the interior is also tailored to the nature of the business of the enterprise and its visual identity. Arranging the space in commercial interiors, we use well-thought-out solutions, and above all, we take into account the use of space in terms of functionality. We present our ideas and combine them with the client's vision into a coherent, harmonious whole.

Do you focus on functionality and simplicity or on bold, not obvious solutions? Maybe you want your premises to be arranged in a modern and ergonomic way? We will design the interior of the premises for you, which you will be 100% satisfied with. Remember that we always put customer needs first!

When designing interiors, both commercial and residential, we want everyone to feel good in their immediate surroundings. We have extensive experience in the industry, and our team consists of professionals. We are characterized by creativity, diligence and punctuality. If you are looking for an architect from Warsaw specializing in interior design - contact us.

Sample implementations of commercial interiors

We had the pleasure to design, among others, a BMW customer service point in Orlando, in the United States - Bimmer Tech and a car wash in Lublin.

The automotive industry requires a proper approach - we undertook this task and created modern, aesthetic and coherent interiors. For both projects, we used similar colors, but we focused on completely different details that break the whole thing.

Discover our examples of previous projects - see photos and visualizations of commercial interiors.

Design of commercial space – Warsaw

If you are looking for interior design for your commercial premises, please contact us. We implement projects throughout Poland, but also in the world! Distance is not a problem for us - cooperation with our design office can be done entirely via the Internet. Call us or send an email. If you live in Warsaw, you can also visit our stationary office located at ul. Marszałkowska 1/160.

Aranżacja wnętrz komercyjnych

Zakres usług biura projektowego Kael nie kończy się na projektowaniu wnętrz i budynków mieszkalnych – apartamentów, domów i mieszkań. Zajmujemy się również projektowaniem i aranżacją wnętrz komercyjnych, usługowych.

Nasze projekty są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, a w przypadku aranżacji wnętrz komercyjnych – charakter danego wnętrza dopasowujemy również do charakteru działalności danego przedsiębiorstwa oraz do jego identyfikacji wizualnej. Aranżując przestrzeń we wnętrzach komercyjnych stosujemy dobrze przemyślane rozwiązania, a przede wszystkim bierzemy pod uwagę wykorzystanie powierzchni pod kątem funkcjonalności. Przedstawiamy swoje pomysły i łączymy je z wizją Klienta w spójną, harmonijną całość.

Stawiasz na funkcjonalność i prostotę czy na odważne, nieoczywiste rozwiązania? Może chcesz, by Twój lokal został zaaranżowany w sposób nowoczesny i ergonomiczny? Zaprojektujemy dla Ciebie wnętrze lokalu, z którego będziesz w stu procentach zadowolony. Pamiętaj, że potrzeby Klienta zawsze stawiamy na pierwszym miejscu!

Przy projektowaniu wnętrz, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych zależy nam, aby każdy w swoim najbliższym otoczeniu czuł się po prostu dobrze. Posiadamy duże doświadczenie w branży, a nasz zespół składa się z profesjonalistów. Cechuje nas kreatywność, pracowitość i terminowość. Jeżeli poszukujesz architekta z Warszawy, specjalizującego się w projektowaniu wnętrz – zgłoś się do nas.

Przykładowe realizacje wnętrz komercyjnych

Mieliśmy przyjemność projektować między innymi punkt obsługi klientów BMW w Orlando, w Stanach Zjednoczonych – Bimmer Tech oraz myjnię samochodową w Lublinie.

Branża motoryzacyjna wymaga odpowiedniego podejścia – podjęliśmy się tego zadania i stworzyliśmy nowoczesne, estetyczne i spójne wnętrza. W przypadku obu projektów zastosowaliśmy podobną kolorystykę, jednak postawiliśmy na całkowicie różne, przełamujące całość detale.

Poznaj nasze przykładowe, dotychczasowe realizacje – obejrzyj zdjęcia i wizualizacje wnętrz komercyjnych.

Projektowanie wnętrz komercyjnych Warszawa

Jeżeli poszukujesz aranżacji wnętrza Twojego lokalu komercyjnego, skontaktuj się z nami. Realizujemy projekty na terenie całej Polski, ale i również na świecie! Odległość nie stanowi dla nas problemu – współpraca z naszym biurem projektowym może odbywać się w całości przez Internet. Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail. Jeżeli mieszkasz w Warszawie, możesz odwiedzić także nasze biuro stacjonarne, znajdujące się przy ul. Marszałkowskiej 1/160.

copyright © kael architekci 2019. All rights reserved.

kael architekci 2018  ©

copyright © kael architekci 2019. All rights reserved.

facebook   |   instagram   |   blog   |  contact

facebook   |   instagram   |   blog   |  contact