/proces powstawania projektu

/proces powstawania projektu

/proces powstawania projektu

/proces powstawania projektu

/proces powstawania projektu

01 /audyt architekta

Wstępne rozpoznanie oczekiwań klienta, wspólne wypracowanie ogólnego kształtu i zakresu projektu.

02 /ustalenie estetyki i poznanie potrzeb klienta

Szczegółowe poznanie preferowanej estetyki i potrzeb klienta, ustalenie zasad współpracy, doprecyzowanie poszczególnych elementów koncepcji: stylu projektu, zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, kolorystyki, materiałów i oświetlenia.

03 /koncepcja rozplanowania układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń

Dokładne przeanalizowanie i ustalenie układu poszczególnych pomieszczeń pod kątem ich funkcji, wielkości, wysposażenia.

04 /opracowanie wizualizacji

Przedstawienie projektu za pomocą wizualizacji 3D. 

05 /omówienie wizualizacji z klientem

05 /omówienie wizualizacji z klientem

Konsultacje z klientem dotyczące przygotowanego projektu, wprowadzenie wspólnie ustalonych zmian. Wychodzimy z założenia, że elementy zawarte w wizualizacjach są poglądowe. Dążymy do tego by naszym największym orężem była nasza wyobraźnia i doświadczenie, a nie programy komputerowe.

06 /kosztorys

Przedstawienie szacunkowej wyceny uwzględniającej zastosowane w projekcie rozwiązania, elementy wyposażenia oraz koszty poszczególnych prac wykończeniowych. Na tym etapie kosztorys jest szkicem, który szlifujemy wspólnie z klientem. Wyceny niektórych pozycji będą uzupełniane wraz z podejmowanymi decyzjami i wyborem konkretnych materiałów i elementów wyposażenia.

07 /wybór wykonawców i dostawców

Możliwość wyboru współpracujących z naszym biurem projektowym wykonawców oraz dystrybutorów materiałów i elementów wyposażenia.

08 /rysunki techniczne

Przygotowanie rysunków technicznych opracowanej koncepcji.

09 /nadzór autorski

Kontrolowanie zgodności estetyki realizacji z projektem. Wprowadzanie zmian w projekcie wskutek zaistnienia problemów wykonawczych. Pomoc w doborze i zakupie elementów wyposażenia zawartych w projekcie. Pomoc w znalezieniu odpowiednich wykonawców celem kompleksowej realizacji projektu wnętrz.
Nadzór nie obejmuje oceny technicznej, jakości robót budowlanych i sposobu ich zabezpieczenia oraz kontroli wymiarowej.

Kontrolowanie zgodności estetyki realizacji z projektem. Wprowadzanie zmian w projekcie wskutek zaistnienia problemów wykonawczych. Pomoc w doborze i zakupie elementów wyposażenia zawartych w projekcie. Pomoc w znalezieniu odpowiednich wykonawców celem kompleksowej realizacji projektu wnętrz.
Nadzór nie obejmuje oceny technicznej, jakości robót budowlanych i sposobu ich zabezpieczenia oraz kontroli wymiarowej.

copyright © kael architekci 2019. All rights reserved.

kael architekci 2018  ©

copyright © kael architekci 2019. All rights reserved.

facebook   |   instagram   |   blog   |  contact

facebook   |   instagram   |   blog   |  contact